ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564)

  โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564) - แผน KM ปีการศึกษา 2563 -  คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ -  บันทึกข้อความหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการการจัดการความรู้ -  วาระการประชุม -  หัวข้อการจัดการความรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ -   รายงาน KM คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ - รายงาน KM คณะ ศิลปศาสตร์ - หัวข้อการจัดการความรู้ (KM) คณะศึกษาศาสตร์ - รายงาน KM คณะศึกษาศาสตร์

โพสต์ล่าสุด

โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ปีงบประมาณ 2563