ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ 2566)

                                                                                                                                - แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) - คำสั่งการจัดการความรู้ (Knowledge Mangement : KM) ปีการศึกษา 2565 - รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565     - รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2565

โพสต์ล่าสุด

โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 2565)

โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564)

โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ปีงบประมาณ 2563